Thi công lắp đặt máng trượt nước tại Resort Thư Duy

Máng trượt nước

Mô hình dựng trước

Máng trượt nước

mang-truot-nuoc-cho-be-ho-boi-cong-vien-nuoc

Hình ảnh thực tế thi công, lắp đặt

z538531122771_1eaa3ff7743988d762d683fe1ff3eff6 z538531120722_b687ff3597ce15284e71907f39b007b0 z538531118621_3d8321e767da3dda3ceb193d8de77c5f z538531115899_c0bf9d61a326268f9cf208084cbc9bce z538531109476_f5ad197512d297b3d19a71829a68fbe7 z538531107164_014270b91260c407424580abbf34177f z538531094327_fbb4dcaac5b08727c24c5637ae44e6de z538531104129_18810140d621a0bb928e9cf15d4cb6a4 z538530469928_e506b38e6e659c27a4dd9546d6fd2750 z538530469441_bf20c0eee15e259b2796aff914553189 z538529853199_4a107470ed7271855ea3dc2f04174a27-copy z538529853199_4a107470ed7271855ea3dc2f04174a27 z538529851974_276506c0de58d99a61ee26c54b0988fd-copy z538529851974_276506c0de58d99a61ee26c54b0988fd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *