Home / Thiên Nga Đạp Nước – Thuyền đạp vịt

Thiên Nga Đạp Nước – Thuyền đạp vịt

Hình ảnh thi công lắp đặt sản phẩm tại Thateng, Lào

Hình ảnh thi công lắp đặt sản phẩm tại Lào vào tháng 3 năm 2016. Sản phẩm đang trong quá trình hoàn thiện phần sơn cuối cùng………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Read More »